15 quảng cáo sáng tạo nhất thế giới

15 quảng cáo sáng tạo nhất thế giới

Vâng, đó chính là các biển quảng cáo rất sáng tạo. Chỉ có thể dùng từ "sáng tạo" để mô tả các bảng quảng cáo này.

coops paint nationwide 1 

allstate- marina tower

Formula-Bite-Billboard

all you can eat

tylenol-billboard copy copy

panasonic- ear and nose trimmer

the-economist-light-bulbmakers-mark--billboard 1

ImpossibleGoalkeeper

nike tug boat- billboard

Thúy An (tổng hợp).