Kết quả Best Ad Tháng 11 2010

Kết quả Best Ad Tháng 11 2010
bestadofmonth

BTC Bình Chọn công bố kết quả bình chọn Tháng 11 2010 và bắt đầu nhận đề cử các tác phẩm tham gia bình chọn Tháng 12 2010.

Kết quả chương trình Bình Chọn Quảng Cáo Hay Nhất Tháng 11 2010 theo kết quả bình chọn như sau:

Tác phẩm Printad Holcim "Bạn đã chọn đúng xi măng xây ngôi nhà mơ ước?"

đã nhận được số phiếu bình chọn cao nhất và do vậy đạt danh hiệu:

BEST AD OF THE MONTH

Nov 2010

bestad 11019

Xin cảm ơn mọi người đã tham gia bình chọn và xin chúc mừng tác phẩm được bình chọn!

Ban Tổ Chức