Top 10 TVC chiến thắng trong Cannes Lion 2011

Top 10 TVC chiến thắng trong Cannes Lion 2011

Xin giới thiệu 10 TVC được trao giải Grand Prix và Gold của Liên hoan Cannes Lion 2011. Đây cũng có thể coi là các TVC hay nhất trong năm 2010 và nửa đầu năm 2011.

1. Nike, "Write the Future"

{youtube}lSggaxXUS8k|480|320{/youtube}

AGENCY: Wieden + Kennedy, Amsterdam
AGENCY: Work Post, London
COUNTRY: The Netherlands
AWARDS: Film Grand Prix, Film Craft Gold Lion

2. Puma, "After Hours Athlete"

{youtube}CoxCF1xZ7Pk|480|320{/youtube}

AGENCY: Droga5, New York
AGENCY: Smuggler, Hollywood
COUNTRY: USA
AWARDS: Film Craft Grand Prix, Film Gold Lion

3 Scope, "See the Person"

{youtube}S6sLI7-Ulh8|480|320{/youtube}

AGENCY: Wieden + Kennedy, Portland, Ore.
AGENCY: Serial Pictures, New York
COUNTRY: USA
AWARDS: Film Gold Lion, Film Craft Gold Lion

4. Chrysler, "Born of Fire"

{youtube}T3guZ7dMAkc|480|320{/youtube}

AGENCY: Wieden + Kennedy, Portland, Ore.
AGENCY: Serial Pictures, New York
COUNTRY: USA
AWARDS: Film Gold Lion, Film Craft Gold Lion

5.Heineken, "The Entrance"

{youtube}TLgetLmlggA|480|320{/youtube}

AGENCY: Wieden + Kennedy, Amsterdam

AGENCY: Sonny, London

COUNTRY: The Netherlands

AWARDS: Film Gold Lion, Film Craft Gold Lion

6.Volkswagen, "The Force"

{youtube}R55e-uHQna0|480|320{/youtube}

AGENCY: Deutsch, Los Angeles
COUNTRY: USA
AWARD: Film Gold Lion

7.Carlton Draught, "Slo Mo"

{youtube}pRDcbPAe2g4|480|320{/youtube}

AGENCY: Clemenger BBDO, Melbourne
COUNTRY: Australia
AWARD: Film Gold Lion

8.H2Oh!, "Braids"

{youtube}xdOoJjvr0GM|480|320{/youtube}

AGENCY: BBDO, Buenos Aires
COUNTRY: Argentina
AWARD: Film Gold Lion

9.AMIS Insurance, "Office"

{youtube}ag_3O3sh4XU|480|320{/youtube}

AGENCY: Ogilvy, Mexico
COUNTRY: Mexico
AWARD: Film Gold Lion

10.Deep Silver, "Dead Island Trailer"

{youtube}OTtv3DyXRow|480|320{/youtube}

AGENCY: Deep Silver, Planegg Munich
COUNTRY: Germany
AWARD: Film Gold Lion

Theo Adweek