Kết quả Best Ad Tháng 08 2010

Kết quả Best Ad Tháng 08 2010

bestadofmonth

Ban Tổ Chức công bố kết thúc đợt bình chọn Tháng 08 2010 và bắt đầu nhận đề cử các tác phẩm tham gia bình chọn Tháng 09 2010.

Kết quả chương trình Bình Chọn Quảng Cáo Hay Nhất Tháng 08 2010 theo kết quả bình chọn như sau:

Category Điện Máy: Tác phẩm "LG LCD Cuộc sống là vô tận"

Category Xe Máy: Suzuky Hayate Dáng vẽ mới khó cưỡng"

đã cùng nhận được số phiếu bình chọn cao nhất và do vậy đạt danh hiệu:

BEST AD OF THE MONTH

Aug 2010

elect001

auto001

 

Xin cảm ơn mọi người đã tham gia bình chọn và xin chúc mừng tác phẩm được bình chọn!

Ban Tổ Chức