Bình chọn Best Ad Tháng 07-2010

Bình chọn Best Ad Tháng 07-2010

vote_2Đến hẹn lại lên, nhằm tạo điều kiện học hỏi và nâng cao trình độ chuyên môn của cộng đồng marketing, Marketing Chiến Lược tổ chức bình chọn danh hiệu quảng cáo in hay nhất trong tháng (Best Print Ad of The Month)

Nguồn tác phẩm:

Các tác phẩm quảng cáo in được thành viên và BTC tiến cử, thu thập được trên các báo, tạp chí xuất bản trong tháng.

Tiêu chí đánh giá:

Các tác phẩm quảng cáo in sẽ được đánh giá dựa trên các tiêu chí đánh giá của một hoạt động truyền thông chuẩn.

Đối tượng mục tiêu và tính thích hợp (target audience & relevancy)
Nội dung tác phẩm thể hiện xác định rõ đối tượng mục tiêu mà sản phẩm/dịch vụ/giải pháp được quảng cáo nhắm đến.
Kênh được sử dụng để quảng cáo phù hợp với đối tượng mục tiêu.

Thông điệp truyền thông (communication message)
Thể hiện quan điểm một mục tiêu (single minded) và cách đặt vấn đề phù hợp với trình độ cảm nhận của đối tượng mục tiêu.

Chất lượng sáng tạo (creative work)
- Thông điệp truyền thông được chuyển tải một cách mạnh mẽ, đầy thuyết phục qua nội dung (ngôn từ, hình ảnh và màu sắc).
- Kỹ thuật phối hợp giữa tiêu đề (headline) và sử dụng hình ảnh (image) tạo hiệu ứng cao, hỗ trợ việc chuyển tải nội dung (copy) mang lại hiệu quả truyền thông đối với đối tượng mục tiêu.

Phương thức bình chọn:

►Ngày 16-05/06/10: Nhận tiến cử, đề xuất các tác phẩm tham dự bình chọn
►Ngày 07-15/07/10: Bình chọn (poll) trên trang web Marketing Chiến Lược
►Ngày 16/07/10: Công bố kết quả tác phẩm đạt danh hiệu Best Ad of Month - July 2010, và bắt đầu nhận tiến cử, đề xuất tác phẩm tham dự bình chọn cho tháng 8/2010.

Để đề cử tác phẩm tham gia bình chọn xin gởi về: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Nội dung nhớ ghi rõ tên báo, tạp chíthời gian mà tác phẩm xuất hiện.

Các bạn cũng có thể đăng nhập để bình luận, nhận xét hoặc bày tỏ quan điểm của mình.

Ban Tổ Chức

Dưới đây là những tác phẩm Print Ads đã qua sơ tuyển xuất hiện trên các tạp chí và báo trong tháng qua.

july007printads001printads002printads003printads004printads005printads006printads007printads014printads015printads016printads017printads018printads019printads020printads021