bestadofmonth

Ban Tổ Chức công bố kết thúc đợt bình chọn Tháng 07/2010 và bắt đầu nhận đề cử các tác phẩm tham gia bình chọn Tháng 8 năm 2010.

Kết quả chương trình Bình Chọn Quảng Cáo Hay Nhất Tháng 7 - 2010 theo kết quả bình chọn như sau:

Tác phẩm "Vespa - Emotion" đã cùng nhận được số phiếu bình chọn cao nhất và do vậy đạt danh hiệu:

BEST AD OF THE MONTH

July 2010

printads021

Xin cảm ơn mọi người đã tham gia bình chọn và xin chúc mừng tác phẩm được bình chọn!

Ban Tổ Chức