Kết quả Best Ad Tháng 06 2010

Kết quả Best Ad Tháng 06 2010

bestadofmonth

Ban Tổ Chức công bố kết thúc đợt bình chọn Tháng 06/2010 và bắt đầu nhận đề cử các tác phẩm tham gia bình chọn Tháng 7 năm 2010.

Kết quả chương trình Bình Chọn Quảng Cáo Hay Nhất Tháng 6 - 2010 theo kết quả bình chọn như sau:

2 tác phẩm "Fast Connect" của MobiFone và tác phẩm "Nước giặt lốc xoáy" của Omo đã cùng nhận được số phiếu bình chọn cao nhất và do vậy đạt danh hiệu:

BEST AD OF THE MONTH

June 2010

junad003junad001

Xin cảm ơn mọi người đã tham gia bình chọn và xin chúc mừng 2 tác phẩm được bình chọn!

Ban Tổ Chức