Kết quả Best Ad Tháng 05 2010

Kết quả Best Ad Tháng 05 2010

bestadofmonth

Ban Tổ Chức công bố kết thúc đợt bình chọn Tháng 05/2010 và bắt đầu nhận đề cử các tác phẩm tham gia bình chọn Tháng 6 năm 2010.

Kết quả chương trình Bình Chọn Quảng Cáo Hay Nhất Tháng 5 - 2010 theo kết quả bình chọn như sau:

Tác phẩm "Nếu lưỡi bị cắt một phần, bạn có xót không?" của Vinacafe đã nhận được số phiếu bình chọn cao nhất và do vậy đạt danh hiệu:

BEST AD OF THE MONTH

May 2010

vinacafe_017

Xin chúc mừng tác phẩm được bình chọn!

Ban Tổ Chức