BMW - Quảng Cáo Nhạy Cảm

fun-bmw-advt-used-cars-image001(marketingchienluoc.com) Ý nghĩa của tagline trong printad: "Bạn biết mình không phải là người đầu tiên. Nhưng liệu bạn có thật sự bận tâm về điều đó?".

Nội dung và chiến lược sáng tạo quảng cáo nói riêng và các chương trình truyền thông marketing nói chung không thể tách rời khỏi những hạn chế của môi trường văn hóa nơi mẫu quảng cáo sẽ xuất hiện. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ biên giới của sự chấp nhận nầy (cultural norm) là vô hình, và thường khác nhau. Điều có thể chấp nhận được ở vùng nầy thì có thể không được chấp nhận ở vùng khác.

Đây cũng chính là điểm hạn chế lớn nhất đối với những công ty hoạt động xuyên quốc gia theo đuổi chính sách truyền thông toàn cầu. Trong khi công ty có thể tiết kiệm được một số chi phí sáng tạo từ việc chia sẻ và sử dụng chung các mẫu quảng cáo, hiệu quả mà họ đạt được từ việc sử dụng chung nầy thường khó đạt được tối ưu do sự khác biệt về môi trường ở những nơi công ty kinh doanh.

Nghệ thuật và trình độ sáng tạo của người sáng tạo quảng cáo là biết tiến  sát đến mức giới hạn để làm cho tác phẩm sáng tạo của mình thu hút được sự chú ý của khách hàng một cách tích cực (thiện cảm), bởi nếu vượt qua giới hạn nầy tác phẩm sáng tạo cũng có thể gây được sự chú ý nhưng là sự chú ý tiêu cực (phản cảm).

Xuân Nghi