Kết quả Best Ad Tháng 02 2010

Kết quả Best Ad Tháng 02 2010

Ban Tổ Chức công bố kết thúc đợt bình chọn Tháng 02/2010 và bắt đầu nhận đề cử các tác phẩm tham gia bình chọn Tháng 3 năm 2010.

 Kết quả chương trình Bình Chọn Quảng Cáo Chúc Xuân - 2010 theo kết quả bình chọn như sau:

Tác phẩm "Cảm Ơn" của Ngân Hàng Đông Á đã nhận được số phiếu bình chọn cao nhất và do vậy đạt danh hiệu:

BEST AD OF THE MONTH

Feb 2010

DongABank

Xin chúc  mừng tác phẩm thắng cuộc!

Đơn vị, tác giả tác phẩm xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận giấy chứng nhận.

Ban Tổ Chức