20 thương hiệu giá trị nhất châu Âu

20 thương hiệu giá trị nhất châu Âu

b7dbrand0Các thương hiệu đắt giá của châu Âu đa phần là các thương hiệu thời trang như Hermes, Louis Vuitton, Zara, H&M, ... Tuy nhiên không châu Âu không có thương hiệu nào lọt top 10 thế giới.

Tạp chí Interbrand mới công bố danh sách 100 thương hiệu của thế giới, trong đó xếp hạng các công ty theo giá trị thương hiệu.

Cũng không mấy ngạc nhiên khi Mỹ chiếm lĩnh toàn bộ top 10 với các thương hiệu lớn như Coca Cola (số 1), IBM (số 2), Microsoft (số 3), Google (số 4), v.v…. Vị trí cao nhất mà thương hiệu châu Âu đạt được là số 12 – với thương hiệu Mercedes đến từ Đức với giá trị hơn 22 tỉ USD.

Dưới đây là 20 thương hiệu giá trị nhất châu Âu.

20. Hermes, Pháp

Xếp hạng: 66

Giá trị thương hiệu: 5,356 tỷ USD

% thay đổi so với giá trị năm 2010: 12%

Xếp hạng năm 2010: 69

19. Adidas, Đức

Xếp hạng: 60

Giá trị thương hiệu: 6,154 tỷ USD

% thay đổi so với giá trị năm 2010: 12%

Xếp hạng năm 2010: 62

18. Audi, Đức

Xếp hạng: 59

Giá trị thương hiệu: 6,171 tỷ USD

% thay đổi so với giá trị năm 2010: 13%

Xếp hạng năm 2010: 63

17. Nestle, Thụy Sĩ

Xếp hạng: 55

Giá trị thương hiệu: 6,613 tỷ USD

% thay đổi so với giá trị năm 2010: 1%

Xếp hạng năm 2010: 57

16. AXA, Pháp

Xếp hạng: 53

Giá trị thương hiệu: 6,694 tỷ USD

% thay đổi so với giá trị năm 2010: 0%

Xếp hạng năm 2010: 56

15. Danone, Pháp

Xếp hạng: 52

Giá trị thương hiệu: 6,936 triệu USD

% thay đổi so với giá trị năm 2010: 9%

Xếp hạng năm 2010: 58

14. Volkswagen, Đức

Xếp hạng: 47

Giá trị thương hiệu: 7,857 triệu USD

% thay đổi so với giá trị năm 2010: 14%

Xếp hạng năm 2010: 53

13. Siemens, Đức

Xếp hạng: 46

Giá trị thương hiệu: 7,9 tỷ USD

% thay đổi so với giá trị năm 2010: 8%

Xếp hạng năm 2010: 49

12. Zara, Tây Ban Nha

Xếp hạng: 44

Giá trị thương hiệu: 8,065 tỷ USD

% thay đổi so với giá trị năm 2010: 8%

Xếp hạng năm 2010: 48

11. L’Oreal, Pháp

Xếp hạng: 40

Giá trị thương hiệu: 8.699 tỷ USD

% thay đổi so với giá trị năm 2010: 9%

Xếp hạng năm 2010: 45

10. Gucci, Italia

 

Xếp hạng: 39

Giá trị thương hiệu: 8,763 tỷ USD

% thay đổi so với giá trị năm 2010: 5%

Xếp hạng năm 2010: 44

9. HSBC, Anh

Xếp hạng: 32

Giá trị thương hiệu: 11,792 tỷ USD

% thay đổi so với giá trị năm 2010: 2%

Xếp hạng năm 2010: 32

8. Ikea, Thụy Điển

Xếp hạng: 31

Giá trị thương hiệu: 11,863 tỷ USD

% thay đổi so với giá trị năm 2010: - 5%

Xếp hạng năm 2010: 28

7. Nescafe, Thụy Sĩ

Xếp hạng: 30

Giá trị thương hiệu: 12,155 tỷ USD

% thay đổi so với giá trị năm 2010: - 5%

Xếp hạng năm 2010: 27

6. SAP, Đức

Xếp hạng: 24

Giá trị thương hiệu: 14,542 tỷ USD

% thay đổi so với giá trị năm 2010: 14%

Xếp hạng năm 2010: 26

5. H&M, Thụy Điển

Xếp hạng: 21

Giá trị thương hiệu: 16.459 tỷ USD

% thay đổi so với giá trị năm 2010: 2%

Xếp hạng năm 2010: 21

4. Louis Vuitton, Pháp

Xếp hạng: 18

Giá trị thương hiệu: 23,172 tỷ USD

% thay đổi so với giá trị năm 2010: 6%

Xếp hạng năm 2010: 16

3. BMW, Đức

Xếp hạng: 15

Giá trị thương hiệu: 24,554 tỷ USD

% thay đổi so với giá trị năm 2010: 10%

Xếp hạng năm 2010: 15

2. Nokia, Phần Lan

Xếp hạng: 14

Giá trị thương hiệu: 25,071 tỷ USD

% thay đổi so với giá trị năm 2010: - 15%

Xếp hạng năm 2010: 8

1. Mercedes, Đức

Xếp hạng: 12

Giá trị thương hiệu: 22,445 tỷ USD

% thay đổi so với giá trị năm 2010: 9%

Xếp hạng năm 2010: 12

Thu Thủy

Theo TTVN/BusinessInsider