Cuộc chiến quảng cáo xe hơi?

Cuộc chiến quảng cáo xe hơi?

xe

Audi, BMW và Bentley choảng nhau ác liệt trên quảng cáo.

Từ những cuộc đua

Đầu tiên BMW khơi mào cuộc chiến với quảng cáo chúc mừng Audi đã thắng Cuộc đua xe Nam Phi năm 2006, và nhắc rằng BMW chính là người thắng giải Chiếc Xe Của Thế giới năm 2006!

Quảng cáo xe BMW

Audi trả đủa lại bằng một quảng cáo khác chúc mừng BMW đã thằng Cuộc đua xe hơi thế giới năm 2006, và nhắc rằng Audi đã thắng không chỉ một năm mà là 6 năm liên tiếp Cuộc đua xe hơi Le Mans 24 giờ từ năm 2000 đến 2006!

Quảng cáo xe hơi Audi

Còn Bentley? Đây là quảng cáo của Bentley!!!

Quảng cáo xe hơi Bentley

Bạn hiểu như thế nào?