Quảng cáo hiện nay đang khác hoàn toàn với trước đây. Thông điệp thay vì được truyền tải một cách trực tiếp qua các phương tiện truyền thông thì nay được lồng ghép vào những nội dung có ích mà người dùng quan tâm.

advertise

Tùng Linh
Theo Tri Thưc Tre


Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi

Ý Kiến