Quảng cáo mang tới thông điệp: "Phụ nữ hãy ngừng nói lời xin lỗi cho dù họ là bất cứ ai và trong bất cứ tình huống nào".

Video ghi lại hình ảnh của một nhóm phụ nữ, trong những vai trò, vị trí công việc và tính huống khác nhau. Tất cả đều dùng từ "xin lỗi" cho những tình huống rất vô lý như: Trước khi hỏi trong một cuộc họp, tình cờ va phải người chồng trong bếp thậm chí kể cả khi bị một người đàn ông đụng phải...

Thông điệp rõ ràng mà quảng cáo dành cho những người phụ nữ là: "Hãy mạnh mẽ để tỏa sáng thay vì nhún nhường và nói xin lỗi trong mọi thời điểm, mọi tình huống".

Trithuctre


Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi

Ý Kiến