Album một số quảng cáo in (print ad) theo chủ đề Giáng sinh (seasonal ads).

{gallery}xmas_2013{/gallery}