Hiệu quả quảng cáo video trực tuyến so với quảng cáo truyền hình

Hiệu quả quảng cáo video trực tuyến so với quảng cáo truyền hình

(Marketingchienluoc.com) Các chuyên gia quảng cáo cho rằng quảng cáo video trực tuyến đang ngày càng trở nên phổ biến hơn, nguyên nhân chủ yếu là do khả năng định hướng người xem. 6 trong 10 chuyên gia cho rằng video trực tuyến hiệu quả hơn (30%) hay hiệu quả ngang (31%) so với quảng cáo truyền hình (theo kết quả khảo sát của BrightRoll)

Khoảng gần 2/3 chuyên gia quảng cáo (64%) cho biết họ đang chuyển ngân sách quảng cáo truyền hình sang quảng cáo video trực tuyến; 86% cho biết họ sẽ chuyển ít nhất một phần ngân sách quảng cáo truyền hình sang quảng cáo video trực tuyến.

Ngân sách dành cho video trực tuyến cũng được chuyển từ quảng cáo tìm kiếm (28%), mạng xã hội (27%) và quảng cáo có hồi đáp (26%)

Dưới đây là một số kết quả trích từ báo cáo Quảng cáo Video Trực tuyến thường niên lần thứ 3*. 

Cứ 3 trong 10 chuyên gia quảng cáo (28%) cho rằng ngân sách quảng cáo dành cho video trực tuyến sẽ tăng nhiều nhất trong năm 2011, kế đến là video dành cho thiết bị di động (27%) và mạng xã hội (25%)

Khả năng định hướng người xem đóng vai trò quan trọng

Khoảng 41% cho rằng khả năng định hướng người xem chính là giá trị quan trọng nhất của hình thức quảng cáo video trực tuyến, tăng 9% so với năm 2010.

Độ phủ được xem là lợi ích chính (23%), kế đến là dạng thức của đơn vị quảng cáo (11%) , chi phí so với quảng cáo truyền hình (10%) và khả năng sử dụng lại sản phẩm sáng tạo (10%)

Trong số các phương thức định hướng, các chuyên gia cho rằng phương thức định hướng hành vi mang lại nhiều giá trị nhất (28%), kế đến là định hướng dựa trên bối cảnh (24%) và định hướng dựa trên nhân khẩu học (21%)

Các chuyên gia quảng cáo mua video trực tuyến thông qua mạng lưới quảng cáo – ad networks (52%), chủ trang web – publisher (31%), broadcaster (10%) và các portal( 6%).
91% cho rằng quảng cáo pre-roll hoạt động tốt hơn quảng cáo in-banner; 67% cho rằng pre-roll hiệu quả hơn và 61% cho rằng nó gắn kết hơn.

(*) BrightRoll thực hiện cuộc khảo sát trên 100 chuyên gia quảng cáo, hiện đang làm việc tại các agency trên toàn nước Mỹ từ 23/3 – 10/4, 2011

Phạm Vũ Hoàng Quân dịch từ MarketingProfs