Đi theo xu hướng marketing cá nhân hóa khách hàng, thông điệp “Chúng tôi trở thành chuyên gia là nhờ bạn và vì bạn” trong TVC 2019 của thương hiệu máy lọc nước Karofi đã mang tới góc nhìn mới, rất đáng suy ngẫm, về khái niệm và hình ảnh của một chuyên gia.