Digital Comm.

Việc tiếp xúc với hàng trăm nội dung mỗi ngày làm cho người đọc đã và đang trở nên “lười biếng”. Trong bối cảnh đó, Quiz Content - tạm dịch là nội dung tương tác, đang là một giải pháp nổi trội đáng được quan tâm.

Tìm kiếm bằng giọng nói tạo ra nhiều thay đổi hơn chúng ta nghĩ. Tuy nhiên đa số thương hiệu lại chưa có động thái gì cụ thể về nó.

* Bài viết thể hiện quan điểm của ông Luke Janich - CEO của Red² - agency có trụ sở tại Việt Nam.

Quan Tâm Cao

  • Trong Tuần

  • Tháng

  • Năm

Quan Tâm Cao

  • Trong Tuần

  • Tháng

  • Năm

>