Cá tính của thương hiệu (nhân cách hóa: năng động, hào hiệp, lịch lãm, xinh đẹp, gần gủi...)


Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi