Thương Hiệu

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

Thế Giới Di Động đặt mục tiêu tổng số lượng cửa hàng Điện máy Xanh siêu nhỏ đạt 300/700/1.200 vào cuối năm 2020/2021/2022, từ đó mở rộng thị phần của công ty trong mảng điện máy từ 40% trong 6 tháng đầu năm 2020 lên 45%/55%/60% vào cuối năm 2020/2021/2022.

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Đại dịch COVID-19 đã thúc đẩy nhiều thay đổi sâu sắc trong ngành thương mại điện tử nửa đầu năm 2020. Chuyển biến này ảnh hưởng đáng kể đến các quyết định chiến lược của marketer, một trong số đó là vai trò ngày càng quan trọng của chuỗi cung ứng trong quá trình xây dựng thương hiệu.