8 hình thái Thương hiệu Quốc gia

Trong tham luận vào ngày Thương hiệu Việt Nam năm 2009, tôi có đề cập những hình thức thể hiện của thương hiệu quốc gia, và luôn nhấn mạnh rằng “thương hiệu quốc gia” là một tập hợp rộng và có thể phân thành 8 nhóm chính, xin được liệt kê lại ở đây như sau:

Lịch sử logo

Chúng ta đã nghe qua rất nhiều về thương hiệu, logo và ý nghĩa của chúng trong thế giới hiện đại. Mỗi ngày chúng ta thấy rất nhiều những thương hiệu cùng những logo được thiết kế đầy sáng tạo của chúng.

Trong tất cả mọi khía cạnh, Curves đều khẳng định mình là thương hiệu của “phong cách sống”. Trong khi các thương hiệu khác không thu hút và khách hàng lần lượt ra đi thì Curves lại tạo được ấn tượng tốt trong suốt 15 năm. Curves chiếm được cảm tình của đại đa số phụ nữ nhất là phụ nữ ngoài 35.

Không phải vô cớ mà nhiều thế hệ người tiêu dùng VN nhớ mãi những cái tên như xà bông Cô Ba, kem đánh răng Hynos, kem đánh răng Dạ Lan, dầu Nhị Thiên Đường, dầu cù là Con Cọp, nước ngọt Hòa Bình... dù trong số đó, có thương hiệu đến nay đã mất hẳn trên thị trường.