Trong ngành bán lẻ, nhất là ngành hàng thời trang là lĩnh vực đặc biệt bắt buộc các nhãn hàng phải liên tục thay đổi, không chỉ để tạo ra sự khác biệt về đặc tính sản phẩm mà còn là những đặc điểm nhận dạng riêng ở từng các yếu tố, nhằm khẳng định được ADN (đặc điểm nhận diện) của nhãn hàng.

Bia là sản phẩm của thời gian nhưng theo chuyên gia thương hiệu Võ Văn Quang, dường như Habeco đang dần đánh mất bản sắc của một thương hiệu nổi tiếng được hình thành nơi mảnh đất Hà Nội nghìn năm văn hiến.