Trong việc xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp, có khá nhiều trường hợp marketer gây ra sai lầm thương hiệu vì hiểu sai ý nghĩa hoặc sự bất cẩn trong việc tìm hiểu về văn hoá, đặc biệt đối với những thương hiệu mang tính toàn cầu.

Đầu năm 2019, có nhiều đồn đoán về việc Tập đoàn Apple danh tiếng của Mỹ đang tìm hiểu cơ hội đầu tư xây dựng nhà máy ở tỉnh Quảng Ninh. Tuy nhiên, đến nay hãng công nghệ này và các công ty trong hệ sinh thái lại chọn Ấn Độ, Indonesia còn Việt Nam vẫn chưa có tin tức gì chính thức.

Song song với vai trò của Performance Marketing và Brand Marketing. Mức độ tín nhiệm Thương hiệu (Brand Trust) cũng là một chỉ số quan trọng để doanh nghiệp tạo sự khác biệt & phát triển bền vững, nhất là trong bối cảnh sức cạnh tranh ngày càng khốc liệt.