Số người dùng hằng ngày của Pokemon Go đã vượt Twitter, giúp hãng game Niantic được định giá 3,7 tỷ USD.

Pokemon Go copy

Hà Thu (theo Funders and Founders)