Thế giới Di động muốn kinh doanh thực phẩm

Thế giới Di động muốn kinh doanh thực phẩm

Công ty sẽ tiến hành thử nghiệm kế hoạch này bắt đầu từ quý IV năm nay. Đây là nội dung kế hoạch thử nghiệm vừa được HĐQT CTCP Đầu tư Thế giới Di động (mã MWG) công bố.

Theo đó, HĐQT công ty thông qua kế hoạch triển khai kinh doanh chuỗi bán lẻ mới về thực phẩm tươi sống, hàng tiêu dùng nhanh.

Số cửa hàng thử nghiệm là 30-50 cửa hàng, diện tích từ 150-400m2.

Các cửa hàng đầu tiên sẽ khai trương trong quý IV năm nay và hoàn tất thử nghiệm trong năm 2016.

Ngân sách dành cho việc thử nghiệm này dự kiến nằm trong khoảng 20 tỷ đồng và không vượt quá 50 tỷ đồng.

Ngoài ra, MWG cũng đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho cán bộ quản lý chủ chốt của công ty và các công ty con.

thế giới di động

Chính sách thưởng cổ phiếu ESOP năm 2016 dựa trên tỷ lệ tăng trưởng của lợi nhuận sau thuế so với năm trước đó. Do vậy tỷ lệ phát hành tối đa là 3% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Với đợt phát hành này, MWG cũng cam kết mức tăng giá cổ phiếu MWG năm 2016 so với năm 2015 sẽ cao hơn mức tăng chỉ số VN-Index của năm 2016 so với năm 2015 tối thiểu 10%. Nếu mức tăng này thấp hơn 10% thì ESOP 2016 sẽ bị điều chỉnh giảm còn 80% so với công thức trên.

Giá phát hành ESOP được lựa chọn giữa mệnh giá 10.000 đồng và 50% giá thị trường, sẽ lấy giá thấp hơn để phát hành.

Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 4 năm, sau mỗi năm sẽ có 25% số cổ phiếu được nhận tự do chuyển nhượng.

Công ty cũng sẽ chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%. Đợt chia cổ tức này sẽ được thực hiện trong quý II/2016 sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

Nguyên Minh
Theo BizLive