Starbucks vào ds"anh hùng thay đổi thế giới" của Fortune

Starbucks vào ds"anh hùng thay đổi thế giới" của Fortune

Tạp chí Fortune đã đưa thương hiệu Starbucks vào danh sách một trong 51 công ty trên thế giới có ảnh hưởng thay đổi xã hội và cải thiện các vấn đề về môi trường, và xem đó như một phần chiến lược của công ty.

Tạp chí danh tiếng này cho biết mục tiêu của việc đưa ra danh sách này “nhằm vinh danh những công ty điển hình có những hoạt động giúp giải quyết những vấn đề lớn của xã hội như một phần chính yếu trong chiến lược cốt lõi phát triển kinh doanh. Tất cả dựa trên một niềm tin rằng Chủ nghĩa tư bản không nên chỉ là tạo ra của cải mà còn dựa vào sức mạnh của mình để tạo nên những điều tốt cho cuộc sống. Vào thời điểm các chính phủ gặp khó khăn trong việc giải quyết các vấn đề xã hội thì năng lực và triết lý hoạt động của những công ty này là điều cần thiết hơn bao giờ hết.”

starbucks

Trong đoạn mô tả về thương hiệu Starbucks, tạp chí này có viết: “Starbucks,ông khổng lồ cà phê có 21.000 cửa hàng trên 67 quốc gia đã tham gia mật thiết và có tác động hiệu quả với chuỗi cung ứng của mình. Trong số hàng trăm triệu đô la mà Starbucks chi ra để mua cà phê trong năm nay, có 99% được xác nhận là cà phê có nguồn gốc đạo đức.”

Để lắp ráp nên danh sách này, các phóng viên của Fortune và FSG, một tổ chức tư vấn phi lợi nhuận về các tác động xã hội, đã tìm đến hàng chục doanh nghiệp, các chuyên gia nghiên cứu và các tổ chức phi lợi nhuận khác đề tham khảo những đề nghị của họ. Sau đó Fortune và FSG cùng nhau đưa ra các tiêu chuẩn giá trị để bầu chọn và xếp hạng trong 200 ứng viên được chọn.

Trong bảng đánh giá, Fortune và FSG đã đưa ra bốn tiêu chí: Mức độ của tiến trình đổi mới trong doanh nghiệp, quy mô của sự tác động đo lường được những thử thách của xã hội, những đóng góp của những hoạt động chia sẻ lợi nhuận và lợi thế cạnh tranh, tầm quan trọng của nỗ lực chia sẻ giá trị kinh doanh trong cộng đồng. Các phóng viên xem xét kỹ lưỡng từng ứng viên và đưa ra danh sách cuối cùng với 51 công ty.

Kim Nữ (Tổng hợp theo Fortune)
Theo NQVN