4 trụ cột chiến lược của MobiFone

4 trụ cột chiến lược của MobiFone

Ông Cao Duy Hải, Tổng giám đốc MobiFone cho biết, MobiFone sẽ thực hiện kinh doanh tập trung vào các lĩnh vực lớn là "di động - truyền hình - bán lẻ - đa phương tiện".

mobile fone

Ngày 27/7/2015, Tổng Công ty Viễn thông MobiFone tổ chức Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đại hội diễn ra trong hai ngày 27, 28/7/2015 với sự tham dự của đồng chí Nguyễn Bắc Son - Ủy viên Trung ương Đảng - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cùng lãnh đạo Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương, Lãnh đạo các Đảng bộ trực thuộc khối Doanh nghiệp Trung ương, các đồng chí nguyên là lãnh đạo MobiFone qua các thời kỳ, các đồng chí trong Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc Tổng Công ty và gần 200 đảng viên tiêu biểu đại diện cho 915 đảng viên trong toàn Đảng bộ...

Báo cáo tại Đại hội, ông Cao Duy Hải, Tổng giám đốc MobiFone cho biết, trong nhiệm kỳ Đại hội giai đoạn 2010 - 2014, MobiFone đã đạt được tổng doanh thu phát sinh đạt trên 191.208 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 8%/năm. Tổng lợi nhuận trước thuế của MobiFone đạt trên 32.997 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân đạt 6%/năm và tổng số nộp ngân sách trong giai đoạn này là trên 22.864 tỷ đồng.

Theo ông Cao Duy Hải, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Tổng công ty Viễn thông MobiFone đặt ra một số mục tiêu đạt tốc độ tăng doanh thu bình quân hàng năm trên 20%, đến năm 2020 đạt doanh thu hơn 100.000 tỷ đồng. MobiFone cũng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng bình quân hàng năm từ 3 - 5%/năm và nộp ngân sách Nhà nước tăng bình quân 5%/năm, năng suất lao động bình quân tăng 6%/năm.

Đại diện MobiFone cho biết, chiến lược của MobiFone sẽ thực hiện kinh doanh tập trung vào các lĩnh vực lớn là "di động - truyền hình - bán lẻ - đa phương tiện". Trên cơ sở mục tiêu chiến lược đó, MobiFone cũng xây dựng hệ thống kênh phân phối rộng về quy mô, chất lượng để tiếp tục giữ vững và tăng thị phần của MobiFone.

TK

Theo Infonet