Twitter bắt tay với IBM

Với sự phát triển của các giải pháp mới nhằm cải tiến các quyết định kinh doanh trên tất cả các ngành nghề, IBM và Twitter sẽ có thể làm phong phú thêm các dòng dữ liệu doanh nghiệp hiện có.

ibm

Hôm 30/10/2014, Twitter và IBM công bố hợp tác toàn cầu trong lĩnh vực thông tin, phân tích dữ liệu.

Theo đó IBM sẽ giúp các doanh nghiệp sử dụng dữ liệu của mạng xã hội Twitter để hiểu rõ hơn về các khách hàng, doanh nghiệp, các xu hướng thị trường và ra quyết định kinh doanh.
Quan hệ hợp tác giữa IBM và Twitter sẽ tập trung vào ba lĩnh vực:
– Dữ liệu trên Twitter sẽ được tích hợp với các dịch vụ phân tích Dữ liệu lớn của IBM trên nền tảng đám mây
– IBM sẽ cung cấp một loạt các ứng dụng mới dành cho doanh nghiệp, sử dụng các dữ liệu của Twitter
– Bộ phận Các dịch vụ kinh doanh toàn cầu của IBM sẽ sử dụng dữ liệu của Twitter để có thêm thông tin đầu vào cho các dịch vụ tư vấn của IBM.

Với sự phát triển của các giải pháp mới nhằm cải tiến các quyết định kinh doanh trên tất cả các ngành nghề, IBM và Twitter sẽ có thể làm phong phú thêm các dòng dữ liệu doanh nghiệp hiện có. Ví dụ, việc tích hợp các dữ liệu mạng xã hội với dữ liệu doanh nghiệp có thể giúp thúc đẩy quá trình phát triển sản phẩm nhờ dự đoán xu hướng dài hạn hoặc đưa ra các dự báo nhu cầu theo thời gian thực, dựa trên các tình huống theo thời gian thực như mô hình thời tiết.

Theo DNOL

Không ghi tác giả