Logo là yếu tố đầu tiên để nhận diện một thương hiệu. Logo của bạn cần phải truyền tải được cảm xúc cũng như các thông điệp ẩn sau chúng ngay cho các khách hàng của bạn.

logo

Kiều Châu
Theo Bizlive


Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi

Ý Kiến