Phần lớn các hệ thống nhượng quyền được quản lý bài bản đều kiểm tra kỹ lưỡng hồ sơ lý lịch của người mua quyền thương mại tiềm năng. Quá trình tầm soát điển hình phân tích các nguồn lực, kinh nghiệm và cá tính của người mua. Do đó, trước khi có bất kỳ quyết định nào về nhượng quyền, hãy ngồi xuống, phân tích nhu cầu, khả năng và hạn chế của bạn liên quan đến một thương hiệu nhượng quyền nào đó.

Việc này có thể nếu mất ít thì cũng phải vài ngày hoặc nhiều thì vài năm. Dù mất nhiều thời gian hay không thì đây là bước quan trọng nhất, bạn không được bỏ qua.

Infographic sau đây cho bạn biết 8 bước để chọn đúng một thương hiệu nhượng quyền:

nhượng quyền thương hiệu

Vân Anh (tổng hợp)
Theo NQVN


Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi

Ý Kiến