Nguồn gốc của mô hình nhượng quyền kinh doanh

Nguồn gốc của mô hình nhượng quyền kinh doanh

Ai cũng nghĩ doanh nhân huyền thoại Ray Kroc, ông chủ McDonald's là người sáng lập ra mô hình kinh doanh nhượng quyền. Thật ra, một cô người hầu ở Canada ở thế kỷ 19 mới là người đầu tiên nghĩ ra mô hình độc đáo này.