Ai cũng nghĩ doanh nhân huyền thoại Ray Kroc, ông chủ McDonald's là người sáng lập ra mô hình kinh doanh nhượng quyền. Thật ra, một cô người hầu ở Canada ở thế kỷ 19 mới là người đầu tiên nghĩ ra mô hình độc đáo này.

 


Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi

Ý Kiến