BrandversationTạm gác lại những quảng cáo được chăm chút kỹ lưỡng nhằm tôn vinh thương hiệu, các logo nổi tiếng được “phù phép” lại bên dưới đây đặt ra một câu hỏi lớn hơn: những thương hiệu lớn như Coke và Pepsi khác nhau đến mức nào? 

Với tiêu đề “Brandversation” (Hoán chuyển thương hiệu), logo của các công ty lớn được vẽ lại dựa trên chính logo của đối thủ cạnh tranh. Và từ đó, người ta chợt nhận ra rằng dường như sự hoán chuyển này cũng hợp lý cho cả đôi bên.

Brandversation1

Brandversation2

Brandversation3

Brandversation4

Brandversation5

Brandversation6

Brandversation7

Brandversation8

Brandversation9

Brandversation10

DNA Branding


Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi

Ý Kiến