coca-cola-125-year-6Nhiệm vụ của nhóm thiết kế là cần tìm ra giải pháp nhằm làm sống dậy hình ảnh thương hiệu Coca Cola một cách nổi bật, nhất quán, phù hợp và kết nối được cảm xúc với các đối tượng sử dụng sản phẩm.

Giải pháp được đề xuất là tạo ra các biểu tượng được bố trí tại các vị trí “đắt” nhất nhằm tạo ra các hình ảnh sống động và đầy ấn tượng của bao bì sản phẩm. Các biểu tượng này chính là các hình ảnh truyền thông đã đi cùng lịch sử của thương hiệu.

Dưới đây là các hình ảnh bao bì phiên bản đặc biệt (Limited Edition) để kỷ niệm 125 năm thành lập của Coca Cola:

Nguồn DNA Branding -Tham khảo Dieline


Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi

Ý Kiến