VinFast - nhiều tiềm năng, lắm e ngại 05 Tháng 10 2018 08:58