Thị trường bán lẻ gần đạt mốc 150 tỉ USD 02 Tháng 1 2019 08:28