Chỉ 1% các startup trên thế giới đang sử dụng công nghệ AI 14 Tháng 8 2019 10:10