Việt Nam có thêm 2 ngành hàng xuất khẩu 10 tỷ USD 05 Tháng 9 2019 15:56