'Thái tử' Samsung đến Việt Nam vào ngày 30/10 30 Tháng 10 2018 09:34