HP, Dell và Microsoft tham gia “di cư” khỏi Trung Quốc 10 Tháng 7 2019 13:50
CEO HP bất ngờ thông báo từ chức 23 Tháng 11 2017 13:50