VNG Corporation được định giá thương hiệu 59,6 triệu USD 12 Tháng 8 2019 15:44