Người Thái áp đảo ‘cuộc chơi’ bán lẻ tại Việt Nam 09 Tháng 7 2019 08:57