Bánh Trung thu: Trong nước tăng, xuất khẩu giảm 26 Tháng 8 2019 08:27