Cơ hội cho startup Việt từ quỹ đầu tư Singapore 03 Tháng 12 2018 08:22