Người dùng Việt Nam bị nhận nhiều tin nhắn lạ từ Facebook 03 Tháng 9 2019 13:19