Quản Trị Bán Hàng

Thị trường “Đi chợ hộ” sôi động hơn nhờ các ông lớn Grab và Be chính thức ra mắt dịch vụ đi chợ hộ trong một tháng trở lại đây. Cùng YouNet Media khám phá người dùng phản hồi gì về GrabMart, Be đi chợ, NowFresh, Chopp và Lomart.

Trong thời gian toàn dân thực hiện cách ly xã hội nhằm phòng, chống COVID-19, để kích cầu mua sắm, nhiều siêu thị đã giảm giá nhiều mặt hàng thiết yếu, đồng thời, đẩy mạnh dịch vụ "đi chợ hộ", giao hàng tận nhà.

Quan Tâm Cao