Thực tế cho thấy, quảng cáo góp phần giảm giá thành sản phẩm và phí sử dụng dịch vụ, mang lại lợi ích thực cho người tiêu dùng. Vì thế, quy định cấm không được quảng cáo quá 10% diện tích trên báo in và không quá 5% thời lượng phát sóng trong ngày đối với báo nói, báo hình là không thực tế...