[Infographic] FMCG: Tăng trưởng nhờ sản phẩm mới

[Infographic] FMCG: Tăng trưởng nhờ sản phẩm mới

Thị trường ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) ngày càng tăng cường đổi mới liên tục. Vì vậy, việc cải tiến hoặc tạo ra những sản phẩm mới không chỉ kích thích nhu cầu của người mua mà còn giúp thị trường tăng trưởng, theo Công ty nghiên cứu thị trường Kantar World Panel.

fmcg

Nguồn: Kantar World Panel