Hàng Tiêu Dùng

Sản phẩm được mua cho mục đích tiêu thụ bởi người tiêu dùng thông thường. Cũng còn được gọi là hàng hóa cuối cùng, hàng tiêu dùng là kết quả từ quá trình sản xuất, gia công và là thứ mà người tiêu dùng sẽ thấy trên kệ hàng. Áo quần, thực phẩm, xe máy và hàng nữ trang là những ví dụ cụ thể về hàng tiêu dùng.

 

consumer goodsNguyên vật liệu cơ bản như đồng thì không được gọi là hàng tiêu dùng bởi vì chúng cần phải được chuyển thể sang thành sản phẩm có thể dùng được.

Về góc độ kinh tế, đo lường doanh thu hàng tiêu dùng là một yếu tố quan trọng để đánh giá GDP (tổng sản phẩm quốc nội) và nhằm để quyết định sức khỏe của nền kinh tế. Nhu cầu đối với hàng tiêu dùng cho biết người tiêu dùng có sẵn lòng chi tiêu tiền mặt.