Cửa sổ bầy hàng chuyển động?

Cửa sổ bầy hàng chuyển động?

shop051

Sự chuyển động thu hút sự chú ý của khách qua đường, làm cho họ quan tâm đến cửa hàng của bạn. 

 

Một số người bán lẻ cho rằng sự chuyển động của vật trưng bày hàng cũng như là những ánh đèn nhấp nháy chỉ làm cho khách hàng chú ý đến những gì có liên quan đến chúng, họ sẽ bỏ qua những thứ khác. Cũng với một lý do như vậy, những người khác thì tin rằng bạn sẽ đạt được mục tiêu mà bạn đề ra nếu món hàng hay thông điệp mà bạn muốn mọi người chú ý đến là tâm điểm của sự chuyển động hay nhấp nháy. Sản phẩm ngôi sao được đặt đúng vào vị trí ngôi sao còn những sản phảm khác thì hỗ trợ cho sản phẩm ngôi sao.

Một hình thức chuyển động gây chú ý khác là sử dụng nhân viên biểu diễn. Theo chúng tôi thì nhân viên biểu diễn nhiều khi lại không hiệu quả vì nếu anh ta hay cô ta biểu diễn quá hay thì chỉ làm mọi người chú ý và nhớ đến họ. Còn sản phẩm trưng bày thì không được mấy ai lưu tâm.

 


Đỗ Hòa - Marketingchienluoc.com