Ấn tượng tốt từ ngoài vào trong

Ấn tượng tốt từ ngoài vào trong

shop010

Ấn tượng đầu tiên mà khách hàng sẽ cảm nhận được chính là từ mặt tiền, cửa trước và bảng hiệu bên ngoài của cửa hàng. Quyêt định sẽ ghé vào cửa hàng hay tiếp tục rảo bước chủ yếu phụ thuộc vào ấn tượng quan trọng nầy.

Không như người xưa thường nói “tốt gỗ hơn tốt nước sơn”, khách hàng thật sự đánh giá một cửa hàng qua những gì mà nó thể hiện từ bên ngoài. Hơn thế nữa, nếu khách hàng tiềm năng có ấn tượng tốt với cửa hàng và bước vào bên trong, họ phải cảm thấy thoải mái bên trong cửa hàng, còn không thì họ sẽ bước ra ngay.

Do vậy, bên ngoài hay bên trong cửa hàng cũng cần được quan tâm để duy trì sự lôi cuốn đối với khách hàng. Cả hai đều cần tạo ra được hình ảnh và tính cách hấp dẫn đối với khách hàng mục tiêu. Hãy xem cửa hàng như là một cái gì đấy thu hút. Bạn muốn khách đi ngang qua cửa hàng bị hấp dẫn bởi bảng hiệu, những mặt hàng của bạn để họ dừng lại và bước vào bên trong. Và khi họ đã vào bên trong, bạn muốn họ bị lôi cuốn bởi những mặt hàng được bày bán.


Đỗ Hòa - Marketingchienluoc.com